Politika zaštite ličnih podataka

Naša politika zaštite ličnih podataka – ukratko

  • Ni u kojem slučaju nećemo zloupotrijebiti Vaše lične podatke.
  • Vaše kontakt podatke ili Vaše lične podatke nećemo otkriti nekoj trećoj osobi osim ako zakon nalaže drugačije.
  • Nećemo Vam slati elektronske poruke ili obavijesti ukoliko niste dali dozvolu, osim u slučaju elektronskih transakcija.
  • Kada god zaželite jednostavno se možete odjaviti od primanja naših elektronskih poruka ili obavijesti.

 

Naša politika zaštite ličnih podataka – detaljno

 

Izjava firme RONDO MONDO d.o.o. o zaštiti ličnih podataka

Zaštita ličnih podataka naših korisnika poseban je interes naše firme. Sve aktivnosti firme RONDO MONDO d.o.o. na internetu zadovoljavaju evropske propise (EU Direktiva 95/46/EC,2002,58/Ec i Međunarodni sporazum ETS 108, ETS 181, ETS 185, ETS 189) i državne zakone koji su na snazi u zemljama srednje i istočne Europe. U Bosni i Hercegovini pridržavamo se Zakonu o zaštiti ličnih podataka (Sl.glasnik BIH 49/06, 76/11 i 89/11).

RONDO MONDO d.o.o. pridržava se Zaštite privatnosti pri dobijanju podataka.

 

Prikupljanje i obrada ličnih podataka

Lični podatak je informacija kojom se utvrđuje Vaš identitet, npr. Vaše ime, prezime, e-mail adresa ili adresa stanovanja. RONDO MONDO d.o.o. ne prikuplja i ne obrađuje Vaše lične podatke, osim kada Vi date dozvolu naručivanjem proizvoda, naših elektronskih obavijesti (e-časopis i sl.) ili sudjelovanjem u našim nagradnim igrama.

 

Korištenje i odavanje ličnih podataka

RONDO MONDO d.o.o. koristiće Vaše lične podatke samo u svrhu tehničke administracije na Web lokaciji tako da biste imali pristup posebnim informacijama, ili u svrhu komunikacije s Vama. RONDO MONDO d.o.o. neće dostavljati Vaše lične podatke trećoj osobi osim ako zakon nalaže drugačije.

 

Narudžbe, ankete i natjecanja

RONDO MONDO d.o.o. traži informacije od korisnika na obrascu na kojem korisnik daje informacije za kontakt (kao što su e-mail adresa, ime i adresa za dostavu). Te se informacije koriste za fakturisanje i za ispunjavanje kupčevih narudžbi. Ove kontakt informacije se koriste i za kontaktiranje korisnika radi provjere narudžbe/podataka ili u slučaju problema u obradi neke narudžbe.

Povremeno se na internet stranicama korisnici pozivaju na sudjelovanje u raznim anketama ili natjecanjima ili se poziv na sudjelovanje šalje u elektronskim obavijestima (e-časopis i sl.). Sudjelovanje u ovim anketama ili natjecanjima je potpuno dobrovoljno i korisnik može izabrati želi li dati ove informacije ili ne. Zatražene informacije mogu uključiti informacije za kontakt (e-mail adresa, ime i adresa) ili demografske informacije (pol, dob i sl.). Informacije pribavljene anketom biće korištene u svrhe praćenja ili unapređivanja korištenja i zadovoljstva korisnika. Kod natjecanja kontakt informacije koristiće se i za registrovanje sudionika, objavu pobjednika, dodjeljivanje nagrada i sl.

Zaposleni u RONDO MONDO d.o.o. su obvezni poštovati povjerljivost Vaših podataka i podliježu sporazumu o razotkrivanju ličnih podataka.

 

Sloboda izbora

Lične informacije koje dajete firmi RONDO MONDO d.o.o. kontrolišete sami. Ukoliko odlučite da ne želite dati svoje podatke firmi RONDO MONDO d.o.o. nećete moći pristupiti nekim područjima na našim internet stranicama. Korisnici koji žele povući dozvolu za kontaktiranje mogu to učiniti klikom na posebno istaknuti link odjave koji se nalazi u svakoj elektronskoj obavijesti koju primaju ili slanjem zahtjeva za ispis na našu e-mail adresu: info@beauty-garden.ba.
Kod povlačenja dozvole za kontaktiranje slanjem zahtjeva za ispis na našu e-mail adresu morate poslati kontakt informacije i tačnu e-mail adresu koja se odjavljuje (u slučaju da imate više od jedne e-mail adrese, obavezno navedite koju odjavljujete ili to učinite za sve e-mail adrese).

Ako se Vaši lični podaci promijene (npr. e-mail adresa, kućna adresa, broj fiksnog ili mobilnog telefona, poštanski broj i sl.), molimo da nas o promjenama obavijestite na adresu: info@beauty-garden.ba

 

Automatski zabilježeni podaci (koji nisu lični)

Kada posjetite internet stranice firme RONDO MONDO d.o.o., automatski se zabilježe (a ne kao dio prijave) opšti ne-lični podaci (koji ste internet pretraživač koristili, broj posjeta, prosječno vrijeme provedeno na našim stranicama, koje ste stranice gledali). Te informacije koristimo kako bismo ocijenili posjećenost naših internet stranica, te poboljšali njihov sadržaj i funkcionalnost. Vaši se podaci ne koriste u druge svrhe, niti se ustupaju trećoj osobi osim ako zakon nalaže drugačije.

 

Cookies („Kolačići“)

„Cookies“ („kolačići“) su male datoteke koje su privremeno pohranjene na Vaš tvrdi disk, tako da naša stranica prepozna Vaš računar kada nas sljedeći put posjetite. RONDO MONDO d.o.o. koristi ih isključivo zbog prikupljanja podataka koji su vezani za posjetu našim internet stranicama, zbog dodatne funkcionalnosti ili u svrhu procjene djelotvornosti svoje prisutnosti na internetu.

 

Sigurnost

RONDO MONDO d.o.o. poduzima velike mjere sigurnosti ličnih podataka. Vaši podaci zaštićeni su od gubitka, uništenja, mijenjanja/krivotvorenja, manipulacije i nedozvoljenog pristupa, kao i od nedozvoljenog razotkrivanja.

 

Maloljetnici

RONDO MONDO d.o.o. savjetuje svim roditeljima i starateljima da nauče svoju djecu kako sigurno i odgovorno koristiti svoje lične podatke na Internetu. Maloljetnici ne bi smjeli ostavljati nikakve lične podatke na internet stranici firme RONDO MONDO d.o.o. bez dopuštenja roditelja ili staratelja. RONDO MONDO d.o.o. nikada neće namjerno prikupiti podatke od maloljetnika i iskoristiti ih na bilo koji način, ili ih otkriti trećoj osobi bez dopuštenja osim ako zakon nalaže drugačije.

RONDO MONDO d.o.o. zahtijeva da maloljetnici ne kupuju niti sudjeluju u drugim pravnim poslovima u odnosu na naše proizvode i usluge bez saglasnosti roditelja ili zakonskog staratelja i ne želi primati lične informacije direktno od maloljetnika, no ponekad ne može odrediti dob osoba koje u takvim poslovima sudjeluju ili daju lične podatke. Ako nam maloljetnik (po propisima pozitivnih zakona) ipak dostavi lične podatke bez pristanka roditelja ili zakonskog staratelja, molimo roditelje ili staratelje da nas o tome obavijeste da bismo uklonili te informacije.

 

Veze prema ostalim internet stranicama

Ova izjava o zaštiti ličnih podataka odnosi se na sve internet stranice firme RONDO MONDO d.o.o., njene poddomene, elektronske obavijesti na www.beauty-garden.ba te početnu stranicu koju održava RONDO MONDO d.o.o.. Internet stranice na ovoj početnoj stranici mogu sadržavati veze prema drugim dobavljačima unutar ili izvan RONDO MONDO d.o.o. na koje se ne odnosi ova izjava o zaštiti ličnih podataka. Kada napuštate neku od internet stranica firme RONDO MONDO d.o.o., molimo vas da pročitate izjave o privatnosti na svakoj internet stranici koja prikuplja lične podatke.

 

Pravo na informacije

Ako imate pitanja u vezi naše politike zaštite ličnih podataka ili kako se obrađuju vaši lični podaci, slobodno kontaktirajte našeg predstavnika za zaštitu privatnosti putem e-maila na: info@beauty-garden.ba

Na Vaš zahtjev brzo ćete dobiti informacije – pismeno i u skladu sa zakonom – o tome koji su Vaši lični podaci, ako uopšte jesu, prikupljeni za vrijeme Vašeg posjeta Internet stranicama firme RONDO MONDO d.o.o..

 

Obavijest o promjenama

Bilo kakve promjene u vezi naše politike zaštite ličnih podataka biće objavljene u izjavi o zaštiti ličnih podataka, na našim internet stranicama i na drugim mjestima na kojima smatramo da je to potrebno.